Välj en sida
Eftersom jag får en del frågor om hur många rader text som får plats får ni här ett exempel på skrivmaskinsstil i antiksilverram.

via Instagram http://instagram.com/p/cWJwszIU0W/