Välj en sida

1,5 h före leverans – det var svårare med vit bakgrund än med en bild :)

från Instagram: http://instagr.am/p/PWJhwcoUxM/